Trường  mầm  non  Sao  Mai  có một điểm chính, tọa lạc tại Khóm Long thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Được  thành  lập  từ  năm  2002  tên  gọi  Nhà  trẻ Tân Châu, đến năm ...